Κατά τη διάρκεια του FoodChemDay, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη «Γωνιά του Ερευνητή»

 

Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχολογίας Τροφίμων του ΕΜΠ θα συμμετέχει στη «Γωνιά του Ερευνητή» με 6 θεματικές ενότητες:

 

  • Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων
  • Νέες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Τροφίμων
  • Καινοτομία στο Σχεδιασμό Προϊόντων Τροφίμων
  • Έξυπνη και Ενεργή Συσκευασία
  • Αξιοποίηση παραπροϊόντων στα πλαίσια της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας
  • Μελέτη, ανάκτηση και εφαρμογή βιοδρατικών συστατικών από πρώτες  ύλες και τρόφιμα ελληνικού ενδιαφέροντος

 

Τη «Γωνιά του Ερευνητή» θα στελεχώσουν διπλωματικοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητές.

 

Σκοπός: Συζήτηση & Ενημέρωση από τους ερευνητές, οι οποίοι θα προσεγγίσουν  τον κλάδο των τροφίμων, μέσα από την δική τους έρευνα.