Διευθύντρια Ε&Α @ΔΕΛΤΑ

MSc in Food Processing @University of Karlsruhe, Χημικός Μηχανικός @ΕΜΠ

Μία ιδέα γεννιέται: Από την ιδέα στην υλοποίηση

Ιδέες υπάρχουν πολλές. Πώς υλοποιούνται και ποιος ο ρόλος ενός χημικού μηχανικού στην όλη διαδικασία? Με απλά παραδείγματα μέσα από το προϊοντικό portfolio της Δέλτα θα δοθεί μία ιδέα για το πώς λειτουργεί το R&D της εταιρείας και πώς συμβάλλει ο κάθε χημικός μηχανικός από θέσεις – κλειδιά του οργανογράμματος στο να υλοποιηθεί η ανάπτυξη προϊόντων και η κυκλοφορία τους στην αγορά.