Συντονιστής της Δομής Διασύνδεσης Έρευνας & Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ (ΕΠΙ.νοώ) & Project Manager του προγράμματος INVENTICT

Διδάκτωρ μηχανικός στη γνωστική περιοχή της οικονομικής και στρατηγικής ανάλυσης της τεχνολογίας και της καινοτομίας, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Συμμετοχή στο Panel

O ρόλος των νέων επιχειρήσεων στον κλάδο των τροφίμων/ποτών. Θα δοθεί έμφαση στην σημασία ύπαρξης καινοτόμων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση του κλάδου, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν οι προκλήσεις καθώς και οι ευκαιρίες ανάπτυξης.