Υπεύθυνη Προμηθειών πρώτων υλών οσπρίων@3αλφα

Γεωπόνος @Πανεπιστήμιο Αθηνών, MBA In Agribusiness

Ο «δρόμος» του ρυζιού: Από το χωράφι στο πιάτο μας

Θα παρουσιαστούν τα στάδια επεξεργασίας του ρυζιού από τη συγκομιδή του στους ορυζώνες μέχρι και την τυποποίηση του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.