Διευθυντής υπηρεσιών παραγωγής & Επικεφαλής συσκευασίας @Nestlé

PhD in Food Science @University of Reading, Food Process Engineer @University of Reading

R&D και νέες συσκευασίες για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το όραμα της Nestlé είναι να επιτευχθεί ένα μέλλον χωρίς απόβλητα. Μέσω συγκεκριμένων ενεργειών, η Nestlé δεσμεύτηκε να μετατρέψει το 100% της συσκευασίας της, ανακυκλώσιμη ή επαναχρησιμοποιήσιμη, μέχρι το 2025, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή πλαστικών απορριμμάτων. Παρόλη τη δέσμευση της στην ανακύκλωση, η εταιρεία γνωρίζει πως και η 100% ανακύκλωση δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει εξ’ ολοκλήρου την κρίση των πλαστικών αποβλήτων και με την υποστήριξη κέντρων Ε&Α σε όλο τον κόσμο, επιδιώκει να κάνει περισσότερα. Η Nestlé είναι αποφασισμένη να εξετάσει κάθε επιλογή για την επίλυση αυτής της σύνθετης πρόκλησης και να συμπεριλάβει ποικίλες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων υλικών, που βασίζονται στο χαρτί, και των βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών.