Συνιδρυτής @CoffeCo

Προπτυχιακός Χημικός Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών

Συμμετοχή στο Panel

O ρόλος των νέων επιχειρήσεων στον κλάδο των τροφίμων/ποτών. Θα δοθεί έμφαση στην σημασία ύπαρξης καινοτόμων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση του κλάδου, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν οι προκλήσεις καθώς και οι ευκαιρίες ανάπτυξης.