Το Chemecon αποτελεί τον πρώτο εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό σύλλογο Νέων Χημικών Μηχανικών που δραστηριοποιείται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Με γνώμονα τα εμπόδια που βρίσκονται ανάμεσα στους φοιτητές Χημικούς Μηχανικούς και το επάγγελμά τους, επιθυμεί να  συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνδεση των νέων με το αντικείμενο των σπουδών τους και να γεφυρώσει κάθε πιθανό χάσμα. Η προσπάθεια αυτή γίνεται μέσω οργανωμένων και πολυδιάστατων δράσεων με κύριο άξονα την άμεση και σφαιρική πληροφόρηση των άμεσα ενδιαφερόμενων όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας του Χημικού Μηχανικού σήμερα.

Αν και ως σύλλογος συστήθηκε το 2017, η ιστορία του ξεκινά από το 2013 στο πλαίσιο μαθήματος «Ανάλυση Ανταγωνισμού και Έρευνα αγοράς», στο οποίο οι φοιτητές καλούνταν να αναζητήσουν την λύση ενός προβλήματος της σχολής. Αυτή δόθηκε από  μια ομάδα τριών φοιτητριών, τη Δέσποινα Ζυμπελούδη, Εμμανουέλα Γρατσία και Χριστιάνα Τσιλιγιάννη, οι οποίες οραματίστηκαν την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου, φοιτητικού οργανισμού στους χώρους της σχολής, ο οποίος θα προσέφερε ερεθίσματα στους φοιτητές ώστε να έρθουν πιο κοντά στο επάγγελμά τους. Από τότε το Chemecon έχει μεγαλώσει πολύ. Πλέον, απαρτίζεται από μια πολυμελή ομάδα εθελοντών, από προπτυχιακό έως και διδακτορικό επίπεδο σπουδών, που δουλεύουν συλλογικά για την επίτευξη των νέων στόχων που τίθενται συνεχώς, συνεχίζοντας με θέληση και αποφασιστικότητα την πρωτοβουλία που ξεκίνησε τότε.

Όραμα του Chemecon είναι η σωστή κατάρτιση -τεχνική και μη- των νέων χημικών μηχανικών, έτσι ώστε , μακροπρόθεσμα, να επιτευχθεί μείωση της ανεργίας στον κλάδο τους. Για την επίτευξη αυτού, το Chemecon έχει θέσει συγκεκριμένους και ακριβείς στόχους οι οποίοι ανανεώνονται και εμπλουτίζονται κάθε χρόνο, όσο αυξάνεται και η δυναμικότητα του.

Αυτοί περιλαμβάνουν:

  • Τη σύνδεση των προπτυχιακών σπουδών ενός φοιτητή των Χημικών μηχανικών με την πρακτική εφαρμογή τους.
  • Την οργάνωση επισκέψεων σε βιομηχανίες και ερευνητικά κέντρα ώστε οι φοιτητές να έρχονται σε επαφή με το μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον και να δικτυώνονται με τους μελλοντικούς συνεργάτες τους ή πρόσωπα που θα τους εμπνεύσουν στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία
  • Την  οργάνωση σεμιναρίων και workshops που θα εστιάζουν σε χρήσιμα soft/technical skills,
  • Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων όπου οι φοιτητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους ερευνητές σε έναν συγκεκριμένο τομέα και να εξοικειωθούν με τον τρόπο που οι τομείς αυτοί λειτουργούν.

Σε ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο, το Chemecon στοχεύει, μέσω της διασύνδεσής τους με φοιτητές, όχι απαραίτητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην εξάπλωση   του μοντέλου λειτουργίας του CHEMECON σε άλλες σχολές χημικών μηχανικών, αυτές της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης.

Με πυξίδα τις αξίες της δημιουργικότητας και του επαγγελματισμού και όρεξη για δουλειά και συνεργασία, το Chemecon, στα 6 χρόνια από τη σύλληψη του, έχει οργανώσει, μεταξύ άλλων, :

  • 11 επισκέψεις σε βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των Apivita, TITAN, Air Liquide, Παυλίδη, Βιανέξ, Νestle κ.α. στις οποίες έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 500 φοιτητές,
  • Πληθώρα workshops τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όπως: «Soft Skills seminar for Engineers», «Workshop for Soft skills by Nestle & Αέλια», «CV for Chemical Engineers», «Presentation Skills (Content), Marketing & Sales Webinar και Presentation Skills (Delivery)»,
  • Ημερίδα αφιερωμένο στο πετρέλαιο και τα παράγωγά του, «The PetroChem Day» συνέδριο που προσέλκυσε περισσότερα από 200 άτομα. Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα, μπορείτε να βρείτε εδώ: https://petrochem.chemdays.gr/,  και τέλος,
  • 2 πολυήμερες εκδρομές, σε  Πάτρα και Θεσσαλονίκη σε βιομηχανίες και ερευνητικά κέντρα εκτός Αττικής.

Σήμερα, το Chemecon αριθμεί 35 εθελοντές, περισσότερα από 100 μέλη και δεκάδες δράσεων με σκοπό να εκπληρώσει την αποστολή του, την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φοιτητών χημικών μηχανικών και του μελλοντικού επαγγέλματός τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το Chemecon μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του, κάνοντας click πάνω στο λογότυπο του.