Το Chemecon αποτελεί τον πρώτο εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό σύλλογο Νέων Χημικών Μηχανικών που δραστηριοποιείται στο χώρο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. . Με γνώμονα τα εμπόδια που βρίσκονται ανάμεσα στους φοιτητές Χημικούς Μηχανικούς και το επάγγελμά τους, επιθυμεί να  συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνδεση των νέων με το αντικείμενο των σπουδών τους και να γεφυρώσει κάθε πιθανό χάσμα. Μέσα από τις δράσεις προσπαθεί να βοηθήσει τους μελλοντικούς Χημικούς Μηχανικούς να αποκτήσουν όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη εξοικείωση τόσο με την αγορά εργασίας όσο και με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της.

Στην προσπάθεια του αυτή, διοργανώνει πληθώρα δράσεων κάθε ακαδημαϊκή χρονιά με σκοπό να καταρτίσει τους φοιτητές Χημικούς Μηχανικούς με τις δεξιότητες που απαιτεί το επάγγελμα τους.  Τα τελευταία 2 έτη, αποκορύφωμα του κύκλου εκδηλώσεων του Chemecon αποτελεί μια ημερίδα επαγγελματικής διασύνδεσης, τα ChemDays. Σε κάθε ChemDay αναπτύσσεται, όσο πιο πολυεπίπεδα γίνεται, ένας κλάδος της Χημικής Μηχανικής. Στα συνέδρια αυτά συμμετέχουν εταιρίες του κλάδου, οι οποίες ενημερώνουν φοιτητές και μη, για τις βιομηχανικές μεθόδους που ακολουθούνται και  τις προοπτικές του.

Σε συνέχεια της περυσινής επιτυχημένης διοργάνωσης του PetroChem Day, η ομάδα φέτος επιχειρεί να διοργανώσει την πρώτη ημερίδα ενημέρωσης και διασύνδεσης μεταξύ εταιρειών και πανεπιστημιακής κοινότητας με θέμα την πολυποίκιλη δυναμική των τροφίμων στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο, το FoodChem Day.

Στο FoodChem Day θα αναπτυχθούν τομείς άμεσης και έμμεσης ενασχόλησης του Χημικού Μηχανικού, από το σχεδιασμό εγκαταστάσεων μέχρι το marketing και τις πωλήσεις. Όπως και στο PetroChem Day, την ημέρα του event οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:

παρακολούθησης ομιλιών όπου στελέχη εταιριών και άτομα του ακαδημαϊκού χώρου θα αναλύσουν διάφορους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων

συμμετοχής στο χώρο διασύνδεσης. Ένας χώρος αφιερωμένος στη συζήτηση των συμμετεχόντων με στελέχη εταιριών του κλάδου

συμμετοχής στη “Γωνιά του Ερευνητή”, όπου πληθώρα ερευνητών θα βρίσεκται εκεί με σκοπό την ενημέρωση διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων γύρω από τα τρόφιμα

συμμετοχής σε πιθανά Side Events, όπως workshops και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας.

Ακουλουθώντας το πρότυπο του PetroChem Day, το πρόγραμμα θα είναι πλούσιο και θα καλύπτει πολυδιάστατα την βιομηχανία των τροφίμων από τις πρώτες ύλες, έως και την τελική κατανάλωση με ομιλίες από εταιρίες που κατέχουν κυρίαρχη θέση στην αγορά των τροφίμων και την καινοτομία.  Ταυτόχρονα, θα παρέχεται πρόσφορο έδαφος συζήτησης και έκφρασης προβληματισμών με τους προσκεκλημένους ακαδημαικούς ερευνητές που θα προσεγγίσουν τον κλάδο των τροφίμων, μέσα από την δική τους έρευνα.

Ευελπιστούμε πως  το FoodChem Day έχει την δυναμικότητα να αποτελέσει ισχυρή πηγή πληροφόρησης των νέων Χημικών Μηχανικών, και όχι μόνο, των μεθόδων, των τεχνολογιών και των προοπτικών που συνοδεύουν μια σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων ώστε αυτή, όπως και η  κατάρτιση των νέων Χημικών Μηχανικών, να προσαρμόζεται στις επιταγές του παρόντος και του μέλλοντος. Ο κλάδος των τροφίμων, ως ένας από τα πιο πολύπλοκους και πολυποίκιλους της βιομηχανίας, απαιτεί ολοκληρωμένη πληροφόρηση όλων. Το FoodChem Day είναι εδώ για να καλύψει αυτή την ανάγκη.