Ο όμιλος ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) εισήγαγε στην Ελλάδα το φυσικό αέριο, ένα καύσιμο που χρησιμοποιείται ευρέως στην βιομηχανία, την ηλεκτροπαραγωγή, τον οικιακό και εμπορικό τομέα, διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η εταιρεία προβαίνοντας σε συνεχείς επεκτάσεις των αγωγών της, επιχειρεί να μεταφέρει το φυσικό αέριο σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, έχει ως στόχο να μετατρέψει την Ελλάδα σε έναν κόμβο διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από χώρες με πλούσια κοιτάσματα. Όραμα της ΔΕΠΑ είναι η παροχή ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Η ιστορία της ΔΕΠΑ ξεκινάει το 1987, με την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοβιετικής Ένωσης για τον εφοδιασμό της χώρας μας με φυσικό αέριο. Τον Σεπτέµβριο του 1988, ιδρύεται η Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ως θυγατρική εταιρεία της ΔΕΠ (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου) και τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, υπογράφεται η πρώτη σημαντική συμφωνία κατασκευής του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως την Αττική. Παράλληλα, το 1994 υπογράφεται η πρώτη σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου με τον μεγαλύτερο καταναλωτή της χώρας, την ΔΕΗ. Το 1996 ολοκληρώνεται η δημιουργία του αγωγού και το 2000 κατασκευάζεται η εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα. Έκτοτε, η ΔΕΠΑ έχει υπογράψει συμφωνίες με διάφορες χώρες όπως είναι η Τουρκία, η Ιταλία και το Αζερμπαϊτζάν για την παροχή αερίου.

Η ΔΕΠΑ, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχουν οι εργαζόμενοι για την ανάπτυξή της, δημιουργεί το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον που επιτρέπει την εξέλιξη όλων. Ειδικότερα, ο όμιλος απασχολεί μόνιμα 52 στελέχη με εξαιρετικές σπουδές, με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση, αλλά κυρίως με αγάπη, πίστη και αφοσίωση στις αρχές και τις αξίες της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 45% του προσωπικού είναι γυναίκες, καθώς και ότι το 80% των ανθρώπων της, είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολλοί μάλιστα κατέχουν έναν τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Παράλληλα, η εταιρεία αναλογιζόμενη τις συνεχείς εξελίξεις στον τομέα του φυσικού αερίου, επενδύει σταθερά στην επαγγελματική αλλά και την προσωπική εξέλιξη των στελεχών της, διοργανώνοντας στο πλαίσιο πλάνου εκπαίδευσης  προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης. Μάλιστα, μεριμνά για την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας, επαγγελματικής δεοντολογίας και διαφάνειας και έχει υιοθετήσει το δικό της Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής. Τέλος, δημιουργεί δυναμικές και ικανές ομάδες εργασίας, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων της και πολλαπλασιάζοντας την παραγωγικότητά τους.

Πέρα όλων αυτών, ο όμιλος ΔΕΠΑ αναγνωρίζοντας την ευθύνη που συνεπάγεται ο πρωταγωνιστικός της ρόλος, έχει έντονη δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες της εταιρείας διαμορφώνονται από ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που υιοθετεί διεθνείς προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας και σύγχρονες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, ο όμιλος αναπτύσσει δράσεις έρευνας, με γνώμονα πάντα την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Μάλιστα, ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα περιστρέφεται γύρω από την αεριοκίνηση, την αξιοποίηση δηλαδή του φυσικού αερίου για την κίνηση των οχημάτων, με όφελος τόσο για την οικονομία, όσο και για το οικοσύστημα. Μία άλλη δράση που αποδεικνύει την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει η ΔΕΠΑ το περιβάλλον, αποτελεί το πρόγραμμα Ecomobility, μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης των εφήβων που αποσκοπεί στην υιοθέτηση νέων συμπεριφορών για τις μετακινήσεις στην πόλη, καθώς και στην ανάπτυξη πράσινων μεταφορών. Ταυτόχρονα, ο όμιλος δίνει ιδιαίτερη βάση στην ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους. Τέλος, η ΔΕΠΑ, αναλαμβάνει δράσεις για την επαγγελματική απασχόληση φοιτητών και νέων επιστημόνων, καθώς και την υποστήριξη της βιομηχανικής και πειραματικής έρευνας.

Συνολικά, ο όμιλος ΔΕΠΑ διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη μεταφορά φυσικού αερίου στην χώρα μας, στοχεύοντας στην δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου που θα προμηθεύει με καύσιμο κάθε περιοχή της Ελλάδας. Εκτός από αυτό, συνειδητοποιώντας τον αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητές της στο κοινωνικό σύνολο, λειτουργεί με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των νέων.