Ο καφές, όντας το δημοφιλέστερο ρόφημα στον κόσμο, έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την ερευνητική κοινότητα κυρίως λόγω των ευεργετικών ιδιοτήτων του αλλά και λόγω των τεραστίων ποσοτήτων αποβλήτων που δημιουργεί η παρασκευή του. Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι απορρίπτονται, ιδιαίτερα σε χώρους υγειονομικής ταφής, περίπου 6 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων καφέ, τιμή που ενισχύει την ανάγκη για άμεση διαχείριση. 

 Η άμεση απόρριψη των αποβλήτων στο περιβάλλον, καθίσταται καταστρεπτική λόγω του υψηλού οργανικού τους φορτίου και της παρουσίας τοξικών για τα φυτά ενώσεων, όπως η καφεΐνη και οι τανίνες, ενώ η καύση αυτών ενισχύει την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Μία εναλλακτική αξιοποίηση των παραπροϊόντων του καφέ αφορά στην ανάκτηση των φαινολικών ουσιών που περιέχουν. Οι φαινολικές ουσίες είναι ενώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που παρουσιάζουν αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δράση. Προστατεύουν τον ανθρώπινο οργανισμό από χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες όπως ο καρκίνος και η νόσος Alzheimer και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην πρόληψη της οξείδωσης άλλων μορίων στο σώμα. Η οξείδωση παράγει ελεύθερες ρίζες, οι οποίες μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή, καρδιακές παθήσεις ή ακόμα και καρκίνο. Οι αξία των φαινολικών ενώσεων εξαρτάτε από την καθαρότητά τους και την παρουσία υδροξυλίων τα οποία είναι υπεύθυνα για τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες αυτών.

Η Coffe-eco ξεκίνησε τη δράση της μέσα από το εργαστήριο Φαινομένων μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής, της σχολής Χημικών Μηχανικών, στο Πολυτεχνείο της Πάτρας. Η ανάγκη για απομόνωση φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών οι οποίες θα αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις του οξειδωτικού στρες από το οποίο σχεδόν το 60% του ανθρώπινου πληθυσμού πλήττεται σήμερα είναι τεράστια. Μετά από μεγάλη έρευνα σε διάφορα αγροτοβιομηχανικά απόβλητα, βρέθηκε ότι ο καφές ως απόβλητο είναι από τα λίγα τα οποία μπορείς να απομονώσεις αντιοξειδωτικές ουσίες αλλά και να εκμεταλλευτείς πλήρως τα υπολείμματά του με ένα οικονομικά προσοδοφόρο τρόπο. Τα προϊόντα λοιπόν που θα παράγει η εταιρεία Coffe-eco ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες που προαναφέρθηκαν . Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, αποτελεί μια καινοτόμα διαδικασία καθώς ελάχιστοι έχουν τολμήσει να ασχοληθούν με την αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων του καφέ. Όμως αυτά τα οργανικά υπολείμματα κρύβουν έναν θησαυρό μέσα τους και αυτός ονομάζεται πολυφαινόλες . Καταφέρνοντας λοιπόν να απομονώσουμε και να διαχωρίσουμε τις πολυφαινόλες δημιουργούμε ένα πλήρως αντιοξειδωτικό προϊόν με πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες για την υγειά του ανθρώπου. Οπότε είναι ασφαλές να θεωρήσουμε πως χρησιμοποιώντας σε αλλά προϊόντα τις πολυφαινόλες του δίδεται αυτομάτως μια υψηλή προστιθέμενη αξία.